مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت
مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت|41007876|vq|مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت

چکیده

این مطالعه آزمایشگاهی با هدف ارزیابی و مقایسه ریزنشت فیشورسیلانت ها پس از کاربرد شش تکنیک آماده سازی شامل a) براشینگ، b‏) کاربرد پامیس، c‏) فرز، d) ایرپالیشینگ،e ‏) ایرابریژن وf) افزایش زمان اچینگ انجام گردید.

‏تعداد 60 پرمولر اول بدون پوسیدگی که به دلایل ارتودنسی اکسترکت شده بومند، بطور تصادفی به شش گروه ١٠ ‏تایی تقسیم شدند. پیش از قرار دادن سیلانت لایت کیور ClinproTM 3M ESPE ، سطح اکلوزال دندانها در هر گروه با یکی از شش تکنیک مورد مطالعه آماده سازی شد. دندانها تحت ۵٠٠ ‏چرخه ترموسایکلینگ قرار گرفتند و سپس در محلول نمکی 0.9% نگهداری شدند. اپکس دندان ها مهر و موم شد و سطوح دندانی تا یک میلیمتر به لبه فیشورسیلانت با لاک ناخن پوشانده شد. پس از ٢4 ‏ساعت غوطه وری در محلول متیلن بلو 1% دندانها در راستای باکولینگوال به موازات محور طولی دندان به دو نیم تقسیم شدند و میزان ریزنشت از صفر تا ٢ ‏درجه بندی گردید. داده های حاصل با کاربرد آزمون t و آزمون مجذور کای ‏و آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج این مطالعه، آماده سازی با فرز روند نسبت به سایر تکنیک ها بطور قابل توجهی برتر بود. ایرابریژن و ایرپالیشینگ در مقایسه با پامیس، براشینگ و افزایش زمان اچینگ نتایج بهتری را نشان دادند. آماده سازی با فرز روند به عنوان موفق ترین تکنیک پاکسازی و آماده سازی شناخته شد. ایرابریژن و ایرپالیشینگ در مقایسه با پامیس، براشینگ و افزایش زمان اچینگ بطور قابل توجه ریزنشت کمتری ایجاد کردند.

‏کلیدواژه: فیشور سیلانت ، میکرولیکیج ، پیشگیری از پوسیدگی دندانی ، پوسیدگی دندان ها در کودکان ، انواع مواد ترمیمی دندان ، پودر پامیس ، تکنیک اچینگ، اسید اچ، دندانپزشکی، مقایسه ریزنشت فیشورسیلانت در تکنیک های آماده سازی سطح اکلوزال دندان


مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره کنترل بیولوژیک آفات🔍تحقیق درباره غني سازي اورانيم🔍تحقیق درباره فازها و ساختارهاي بلوري🔍تحقیق درباره فدک🔍تحقیق درباره فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت🔍تحقیق درباره فرآیند تولید سوسیس🔍تحقیق درباره فردوسی 🔍تحقیق درباره فرش و صنایع دستی🔍تحقیق درباره فرهنگ 🔍تحقیق درباره فرهنگ و اخلاق اینترنتی🔍تحقیق درباره فرهنگ و عناصر آن🔍تحقیق درباره فروش محصولات از طريق اينترنت🔍تحقیق درباره فسيلها🔍تحقیق درباره فشردگی jpeg 🔍تحقیق درباره فعالیت های نیکوکارانه🔍تحقیق درباره فقر و غنا 🔍تحقیق درباره فلزات سنگین در کشاورزی🔍تحقیق درباره فوتوديودهاي آوالانژ 🔍تحقیق درباره فولاد ساختاری 🔍تحقیق درباره فيبرنوري چگونه کار ميکند🔍تحقیق درباره فيبوناچي رشته اي از اعداد 🔍تحقیق درباره فيزيك فضا و اتمسفر🔍تحقیق درباره فیزیک چیست🔍تحقیق درباره فیزیک راکت تنیس🔍تحقیق درباره فیزیک و ورزش